Октябрь 31, 2013 Опубликовано в Законы

Держави - учасниці цього Протоколу, знову підтверджуючи, що катування та інші жорстокі, нелюдські або такі, що принижують гідність, види поводження та покарання заборонені і є серйозними порушеннями прав людини, будучи впевнені в необхідності подальших заходів для досягнення цілей Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання ( 995_085 )

Октябрь 31, 2013 Опубликовано в Законы

Резолюція 45-ї cecії Генеральної Асамблеї ООН від 14 грудня 1990 року

Октябрь 31, 2013 Опубликовано в Законы

Приняты резолюцией 40/33 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 10 декабря 1985 г.

Октябрь 31, 2013 Опубликовано в Законы

Приняты на первом Конгрессе Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, состоявшемся в Женеве в 1955 году, и одобрены Экономическим и Социальным Советом в его резолюциях 663 С (XXIV) от 31 июля 1957 года и 2076 (LXII) от 13 мая 1977 года.